031 - 23 86 75 info@ventilationskontroll.nu

Seminarium med fokus på inomhusluft

Den 8 december 2017 hade vi vårt seminarium med fokus på inomhusluft och jonisering på Landvetter Flygplats.
2017-12-10 17:00:00

Bra luft, vad är det?

Kvaliteten på inomhusluften är avgörande för människors välbefinnande. Jonisering är en unik luftreningsteknik som efterliknar atmosfärens naturliga självrenande processer.

• För vilka fastigheter och vid vilka förhållanden passar jonisering bäst?

• Vilken är effekten på driftsekonomi och luftkvalitet?

• Hur påverkas människors hälsa?

• Vilka krav ska jag ställa på apparatur och installation?

Lyssna till experter som belyser dessa högaktuella ämnen, och passa på att ställa dina egna frågor i den avslutande paneldiskussionen.

Seminariet riktade sig till driftschef, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, konsult inom privat eller offentlig förvaltning, samt till dig som har ett allmänt intresse för kvaliteten på vår viktiga inomhusluft i allt från kontorshus till flygplatser och sjukhus.

OBS! Datum för seminariet har passerat.

 

Programpunkter:

Vad är jonisering? Moderator Magnus Ödman, Circus Communication, inleder dagen och ger en kort introduktion till området jonisering.

Svenskt patent uppfyller Kinas höga krav Yngve Säwström, Ekoion, forskaren bakom en av världens mest moderna joniseringsutrustning berättar om sin uppfinningsresa.

VD:n har ordet Aleksander Köster, Ventilationskontroll, belyser hur jonisering av inomhusluft kan påverka energiåtgång, driftsekonomi, och de olika behov som finns för olika fastigheter.

Och i Småland går det jättebra Gustav Düringer, Torpa Ventilation/Carbion System AB, presenterar referenscase.

Med hälsan som förtecken Distriktsläkare Adam Löfving, Habo, redogör för hälsoaspekterna. Finns det några risker med joniserad inomhusluft? Vilka positiva hälsoeffekter kan vi förvänta oss?


Vill du veta mer om jonisering av inomhusluft? Kontakta oss!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.