Vi skapar inneklimat att må bra i

Ett bra inomhusklimat är viktigt för effektiviteten och produktiviteten då våra prestationer är direkt relaterade till inomhusklimatet. Är det för varmt eller för kallt sjunker vår prestationsnivå snabbt. Frisk och bra luft i till exempel skolor ger också friska barn.

Ventilationskontroll i Göteborg kan inomhusklimat och våra lösningar bygger på lång erfarenhet och gedigna kunskaper och vi vet att vikten av att ha kunskap om vår kunds företag och verksamhet.

Vi värdesätter långa kundrelationer och samarbeten där vi kan se resultatet av vårt arbete och optimera lösningarna över tid. I drygt 40 år har vi installerat och optimerat inneklimatsystem och är idag ett komplett installationsföretag som levererar olika inneklimatlösningar.

Vi är mycket stolta över att våra kunder väljer oss återkommande år efter år, och vi förvaltar förtoendet väl med hjälp av våra duktiga medarbetare.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vårt erbjudande bygger på nära samarbete med vår beställare och slutkund. Vi löser problem tack vare gedigen kunskap om våra kunders behov och deras anläggningar. Med engagemang och kompetens erbjuder vi de bästa lösningarna med låg miljöpåverkan och resultat på högsta nivå.

Miljö- och kvalitetsfrågor i fokus
På Ventilationskontroll bryr vi oss inte bara om inomhusmiljön, utan även miljön i stort. Som ett led i det arbetet är vi sedan 2009 kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Med ett gott samarbete och öppen dialog vägleder vi våra uppdragsgivare och kunder, så att de får de bästa lösningarna med låg miljöpåverkan och resultat på högsta nivå.
Vi fortsätter att utveckla våra kompetenser och utbildar löpande våra medarbetare för att alltid leverera högsta standard avseende kvalitet, miljötänk och arbetsmiljölösningar.
Kontakta oss så berättar vi mer!