Inneklimat att må bra i

Ett bra inomhusklimat är viktigt för effektiviteten och produktiviteten. Våra prestationer är direkt relaterade till inomhusklimatet. Är det för varmt eller för kallt sjunker vår prestationsnivå snabbt. Frisk och bra luft i till exempel skolor ger också friska barn.

Ditt inomhusklimat ordnar vi på Ventilationskontroll Aeolus i Göteborg. Våra lösningar bygger på gedigna kunskaper och erfarenheter, men också på kännedom om just ditt företag och verksamhet. Vi värdesätter långa kundrelationer, där vi över tid kan se de positiva resultaten av vårt arbete.

I snart 40 år har vi optimerat fastigheters inneklimatsystem och idag är vi ett komplett installationsföretag som levererar olika inneklimatlösningar. Vi är mycket stolta över det återkommande förtroende flertalet kunder ger oss. Något vi värderar högt och förvaltar väl med hjälp av våra många duktiga medarbetare.

“There is no subject directly connected with life on which there is so large an amount of popular ignorance as ventilation.”
"The Architecture of Country Houses" av Andrew Jackson Downing - 1859.

Våra tjänster

Entreprenad

Vi är ett komplett installationsföretag som både kan projektera, rita, bygga och sedan utföra service och underhåll.

Service

Inom service tar vi ansvaret för drift och underhåll av befintliga maskiner. Vi byter filter, gör rent aggregat och mycket mer. Här erbjuder vi våra kunder skräddarsydda och smidiga serviceavtal, baserade på de behov som finns.

Energioptimering

Vad kan man göra för att få ett bättre inneklimat och en effektivare energianvändning? Fråga oss! Våra certifierade energiexperter analyserar dina behov och rekommenderar sedan den bästa lösningen.

Injustering & OVK

Våra erfarna justerare ser till att din ventilationsanläggning är rätt inställd. Vi utför även OVK och våra besiktningsmän lämnar alltid förslag på energieffektiviserande åtgärder.

El & Styrinstallationer

En ”egen” avdelning för el, styr och regler. Vi kan genom vårt täta samarbete med vårt dotterbolag RC El erbjuda fullservice inom alla typer av el och styrinstallationer.

Kylinstallationer

Vi är en trygg totalpartner när det gäller alla typer av inneklimatinstallationer, vi tar fram lösningar som ger dig ett bra inomhusklimat och med hjälp av vårt täta samarbete med olika kylinstallatörer erbjuder vi också montage och service av kyl- och värmepumpsanläggningar.

500 Serviceavtal

Vi har serviceavtal på cirka 500 fastigheter i Göteborgs stad samt ram- och driftoptimeringsavtal med de flesta större fastighetsägare och kommunala förvaltningar.

Kontakta oss för mer info
Miljö- och kvalitetsfrågor i centrum

På Ventilationskontroll Aeolus bryr vi oss inte bara om inomhusmiljön, utan miljön i stort. Ett förutsättning för ett långsiktigt företagande.

Samtliga medarbetare på Ventilationskontroll Aeolus har grundläggande miljökunskaper, vilka har byggts på efter hand. Genom ett gott samarbete och en öppen dialog med våra uppdragsgivare/kunder försöker vi att styra dem till materialval med låg miljöpåverkan.

Idag ger vi våra kunder högsta nivå i lösningar och resultat. Samtidigt fortsätter vi att utveckla våra kompetenser, för att hela tiden hålla högsta standard inom kvalitet, miljötänk och arbetsmiljölösningar.

Som ett led i arbetet är vi sedan 2009 kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Novedo förvärvar Ventilationskontroll

Ventilationskontroll – känt även under varumärket VK inneklimat – är en Göteborgsbaserad ventilationsföretagskoncern grundat 1980. I koncernen, med ca 100 medarbetare, ingår även de ventilationsrelaterade bolagen CX Ventilation, Krovent och Ekoion AB samt elföretaget RC El. Med förvärvet går de tidigare delägarna av Ventilationskontroll in som delägare i Novedo.

Läs mer

Ett hedersamt uppdrag med stor samhällsnytta

Ju mer komplext ett projekt är desto roligare tycker teamet på Ventilationskontroll Aeolus AB att det är. Under 14 månader har de nu genomfört ett utmanande energiprojekt som totalentreprenör på Centralkliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg. En tuff miljö som är krävande på många sätt.

Läs mer

Projekt

Atrium Ljungberg
Projektering och installation av kylanläggning

Projektering och installation av ventilationsanläggning inklusive el och styr för kontorsverksamhet, lokalyta på cirka 3 000 kvadratmeter. Diverse övriga utredningar, projekteringsarbeten och utförandeentreprenader i lokalen på Lindholmen.


Victoria Park
Effektiva Aggregatbyten

I Lövgärdet har vi bytt ventilationsaggregat på elva fastigheter som ägs av Victoria Park. Vi har bytt till Swegons aggregat och det här energisparprojektet initierades av oss själva.

Våra ingenjörer räknade på vad Victoria Park kunde vinna på att byta ut sina servicekrävande anläggningar, från 1960-talet, och kom fram till att investeringen skulle vara intjänad på bara åtta år. I och med att Ventilationskontroll Aeolus har all kompetens i huset minimerades projektledningskostnaderna, samtidigt som inga externa utredningar behövde göras. Vi lämnade också över kompletta drift- och skötselinstruktioner samt relationsritningar, allt för att göra det så enkelt som möjligt för kunden.


Akademiska hus Göteborg
Medkemi, energisparprojekt

Byte av aggregat under pågående drift. Änggården, energisparprojekt. Byte av aggregat under pågående drift.

Diverse service- och underhållsarbeten såsom reparationer, filterbyte, fläktbyten med mera. Diverse utredningar och injusterin