Vårt erbjudande och våra tjänster

På Ventilationskontroll arbetar vi med entreprenadverksamhet för både ny- och ombyggnation, lokalanpassningar samt service och underhåll av inneklimatanläggningar.

Vi utför även injustering och OVK-besiktning som är en viktig del av vår verksamhet, där vi idag har 12 certifierade OVK-besiktningsmän, ett flertal certifierade ventilationsrengörare samt ventilationsinjusterare.

Vi utför projekteringsarbete och arbetar som tekniska konsulter med stor erfarenhet av att analysera åtgärdsbehov och föreslå lösningar.

Våra certifierade energiexperter genomför analyser och föreslår förbättringar för att uppnå energieffektiviseringar. Under åren har vi initierat och projekterat många energisparprojekt där vi har fått goda resultat och skapat värde för våra kunder.

Våra tjänster

Entreprenad

Vi är ett komplett installationsföretag som både kan projektera, rita, bygga och sedan utföra service och underhåll.

Service

Inom service tar vi ansvaret för drift och underhåll av befintliga maskiner. Vi byter filter, gör rent aggregat och mycket mer. Här erbjuder vi våra kunder skräddarsydda och smidiga serviceavtal, baserade på de behov som finns.

Energioptimering

Vad kan man göra för att få ett bättre inneklimat och en effektivare energianvändning? Fråga oss! Våra certifierade energiexperter analyserar dina behov och rekommenderar sedan den bästa lösningen.

Injustering & OVK

Våra erfarna justerare ser till att din ventilationsanläggning är rätt inställd. Vi utför även OVK och våra besiktningsmän lämnar alltid förslag på energieffektiviserande åtgärder.

El & Styrinstallationer

En ”egen” avdelning för el, styr och regler. Vi kan genom vårt täta samarbete med vårt dotterbolag RC El erbjuda fullservice inom alla typer av el och styrinstallationer.

Kylinstallationer

Vi är en trygg totalpartner när det gäller alla typer av inneklimatinstallationer, vi tar fram lösningar som ger dig ett bra inomhusklimat och med hjälp av vårt täta samarbete med olika kylinstallatörer erbjuder vi också montage och service av kyl- och värmepumpsanläggningar.

500 serviceavtal för fastigheter

Vi har serviceavtal på cirka 500 fastigheter i Göteborgs stad samt ram- och driftoptimeringsavtal med de flesta större fastighetsägare och kommunala förvaltningar.

Kontakta oss för mer info