Ventilationskontroll Förvärvar OVKservice Syd AB

Ventilationskontroll Aeolus AB, ett dotterbolag inom Novedo-koncernen, är stolta över att offentliggöra förvärvet av OVKservice Syd AB, en ledande aktör inom ventilationsbesiktning och ventilationstjänster baserad i Skåne. Detta strategiska förvärv innebär en viktig expansion för Ventilationskontroll in i Skåneregionen och en förstärkning av vårt erbjudande inom sektorn.

logo_genomskinlig.png

OVKservice Syd AB, med en årsomsättning på omkring 10 MSEK för 2023, har genom sitt fokus på ventilationsbesiktning, injustering och ventilationsrengöring byggt upp en stabil och återkommande kundbas. Bolaget, som ursprungligen grundades 1996 i Löddeköpinge och sedan 2011 leds av VD Fredrik Gyllander, har visat en imponerande tillväxt och lönsamhet. Med ett team på nio medarbetare har OVKservice Syd AB etablerat sig som en respekterad aktör i regionen, med ungefär hälften av intäkterna genererade från långsiktiga ramavtal.

”Novedo har en tydlig målsättning att växa via befintliga dotterbolags strategiska och kompletterande förvärv, vilket bekräftas idag via Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolags förvärv av det skånebaserade bolaget OVKservice Syd AB. Jag ser goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt inom ramen för denna konstellation”, säger Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef Novedo.

”Efterfrågan på ventilationstjänster är stark och via förvärvet av OVKservice Syd AB så kompletterar vi vårt erbjudande samt stärker vår geografiska räckvidd och når därmed en ny kundbas, vilket sammantaget utgör ett bra fundament för fortsatt god tillväxt och lönsamhet”, säger Aleksandar Köster, VD Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag.

”Dialogen med Novedo och Ventilationskontrolls VD Aleksandar Köster har varit idégenererande och konstruktiv alltsedan vårt första möte och jag ser hur både OVKservice och övriga bolag inom Ventilationskontrollssfären kan dra fördelar av varandras kompetenser och erbjudande och därmed skapa de bästa förutsättningarna för ett bredare kunderbjudande och kvalitativ kundnytta via kommersiella samarbeten. Vi är mycket nöjda med att nu få ta nästa steg i bolagets utveckling tillsammans med Ventilationskontroll och Novedo”, säger Fredrik Gyllander, VD OVKservice Syd AB.

Läs mer om OVKService Syd AB