Novedo förvärvar Ventilationskontroll

Ventilationskontroll – känt även under varumärket VK inneklimat – är en Göteborgsbaserad ventilationsföretagskoncern grundat 1980. I koncernen, med ca 100 medarbetare, ingår även de ventilationsrelaterade bolagen CX Ventilation, Krovent och Ekoion AB samt elföretaget RC El. Med förvärvet går de tidigare delägarna av Ventilationskontroll in som delägare i Novedo.

Per-Johan Dahlgren VD Novedo

”Jag är glad över att Ventilationskontroll-koncernen nu ingår i Novedo. Det är en lika väletablerad som ansedd aktör på en väldefinierad marknad. Dessutom kommer det fortsatt drivas av VD Aleksandar Köster tillsammans med övriga delägare”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

Ventilationskontroll utför allt inom ventilationsbranschen, däribland förprojektering, ombyggnationer, service och energioptimeringar. Bolaget har en komplett service- och reparationsverksamhet av installationer för inneklimat och är huvudsakligen verksamma inom Göteborgsområdet.

”Detta är en milstolpe på vår resa framåt och vi gillar Novedos affärsmodell. Samtidigt som vi växlar upp vårt ägande i Novedo får vi fortsätta driva företaget vidare enligt vår inslagna linje, utan att göra förändringar varken för personal eller kunder. Vi kan fortsatt värna om bolagets starka kultur och hålla våra löften”, avslutar Aleksandar Köster.

Om novedo

Novedo är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. På den premissen förvärvar Novedo affärsmässiga bolag med en god kultur – bolag som tar vara på medarbetarna samt har nöjda kunder, god lönsamhet och starkt kassaflöde. Bolagens entreprenörer går in som delägare i Novedo. Man fortsätter att leda sina bolag i samma positiva anda som tidigare men med större utvecklingsmöjligheter. Erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer och stöd i strategiska frågor gör att man blir starkare tillsammans.

Läs mer om Novedo: Novedo