Göteborg Landvetter Airport

Sedan Ventilationskontroll bytt fläktsystemet på Landvetter har luften blivit både friskare och svalare.

Skönare i kön till Landvetters säkerhetskontroll

Friskare luft, bättre kyleffekt och lägre ljud. Det är några av effekterna efter att Ventilationskontroll bytt fläktsystemet på Göterborg Landvetter Airports säkerhetskontroll – och effekten håller i sig även under varma sommardagar.

2012 stod den nya säkerhetskontrollen klar på Göterborg Landvetter Airport där man byggt ut och installerat nya band, röntgenmaskiner, satt upp glasfasader med mera. I samband med detta anpassades ventilationen i lokalen. – Vi drog om kanalerna och anpassade tilluft- och frånluftsdon. Vi bytte dock aldrig fläktarna då, berättar Aleksandar Köster, VD på Ventilationskontroll.

Friskare och tystare medan du väntar

Under vintern 2017 byttes även fläktarna ut. De gamla fläktarna var från 1977 när flygplatsen byggdes. – Fläktarna till säkerhetskontrollen och donen för tilluftsspridningen är bytta. Det var ett stort jobb och själva fläktarna är också jättestora – vi fick stå i kammare och jobba, säger Aleksandar.

Efter att fläktarna blivit bytta har luften i säkerhetskontrollen blivit betydligt bättre. Idag kan du stå och vänta i kön till säkerhetskontrollen utan att det blir varmt och svettigt – även när temperaturen letar sig upp emot 30-gradersstrecket ute. ­– Miljön är mycket bättre, både för resande och personal. Ljudnivån i lokalen har blivit lägre och inneklimatet i säkerhetskontrollen har förbättrats. Luften trycks ner på ett annat sätt idag jämfört med tidigare vilket ger bättre kyleffekt, säger Aleksandar.

Passagerarna kommer först

Människorna som står och väntar i säkerhetskontrollen, det vill säga alla passagerare, och alla andra som vistas på flygplatsen kommer alltid i första hand när Ventilationskontroll är på Landvetter och arbetar. – Om vi stänger av någonting måste vi se till att det finns en provisorisk lösning under tiden, vilket inte alltid är så enkelt. Därför kompenserar vi det genom att arbeta med fler personer på nätter när det inte är så mycket folk i rörelse, förklarar Aleksandar.

Precis som alla andra måste även Ventilationskontrolls personal gå igenom säkerhetskontrollen innan de får gå in och arbeta på Landvetter flygplats. – Nu har vi lärt oss rutinerna och tömmer fickorna i god tid innan, ser till att inte ha onödiga metallsaker på oss, ha plastskärp istället för bälte med metallspänne och hellre ha ett bälte med verktyg som man kan hänga av sig än att ha verktygen i fickorna, säger Aleksandar och fortsätter: – Ofta får vi också supporta passagerare som frågar efter var gaten är eller när deras plan går. Resenärerna ser ingen skillnad på oss och Swedavias personal, så självklart hjälper vi till!

Ventilationskontroll har många uppdrag på Landvetter flygplats eftersom vi har ett ramavtal för drift och underhåll av inneklimatanläggningarna. ­– Det är roligt att jobba på Landvetter flygplats och med Swedavia. Både beställare och projektledare är mycket kompetenta och ligger i framkant när det gäller ny teknik, säger Aleksandar


Ventilationskontroll och Landvetter flygplats

  • Ventilationskontroll har haft ramavtal med Landvetter flygplats sedan 2011. Avtalet löper normalt tre till fem år åt gången och det senaste avtalet går ut 2020. Avtalet omfattar drift och underhåll samt ombyggnader av inneklimatanläggningar.
  • Exempel på andra jobb som Ventilationskontroll gjort på Landvetter flygplats är installation av ventilation i den nya ankomsthallen, ventilation i den nya informationsdisken i incheckningshallen samt en stor ombyggnad av installationerna till kontor och butiker då all ventilation byttes ut, renovering av kontor gjordes samt el, belysning och sprinkler gjordes om.
  • I genomsnitt finns mellan två och fyra personer från Ventilationskontroll och jobbar med uppdrag på Landvetter flygplats varje dag.