Sahlgrenska och Östra sjukhuset

Ventilationskontroll håller just nu på med ett energiprojekt på Sahlgrenska och moderniserar förlossningsrum på Östra sjukhuset.

Spännande arbete i sjukhusmiljö

Sterila renrum, lab, forskning, förlossningsrum och vårdavdelningar är några av de utmanande miljöer som Ventilationskontroll arbetar i, och måste anpassa sig efter på sjukhusen i Göteborg som förvaltas av Västfastigheter.

Just nu håller Ventilationskontroll på med ett omfattande och spännande energiprojekt på Sahlgrenska där tre stora luftbehandlingsaggregat byts ut. Projektet påbörjades i februari 2018 och är i skrivande stund i slutfasen av projektet. Bytet ställer höga krav på precision då det sker under pågående drift i ett hus med känsliga verksamheter.

Precision och planering viktigt

Ventilationen försörjer bland annat forskning, lab och renrum. – Det ställer höga krav på driftsäkerhet. Eventuella driftstopp måste ske samordnat, snabbt och precist säger projektledaren René Frattini på Ventilationskontroll och fortsätter: – Det har fungerat väldigt bra. Två av tre aggregat är utbytta men vi får inte slappna av och känna att ”nu kan vi det här” utan vi måste hela tiden hålla fokus – ända in i mål. Samtliga medverkande i projektet är oerhört professionella och engagerade, vilket är en viktig förutsättning för att kunna genomföra ett sådant här projekt.

Överkopplingarna från de gamla till nya ventilationsaggregaten är noga planerade och sker snabbt med endast mycket korta driftavbrott. – Vi minimerar både tiden och omfattningen av driftstoppen till cirka 15–30 minuter per kanal och under tiden är övriga kanaler i drift. Vi planerar överkopplingarna med dem som arbetar i byggnaden så att de vet när det ska ske. På så vis kan de undvika att utföra en del känsliga arbetsmoment just vid överkopplingen, säger René.

Projektet på Sahlgrenska är också ett energiprojekt med syftet att skapa en mycket bättre energi- och värmeåtervinning. – Dels är de nya värmeväxlarna och fläktarna betydligt mer energieffektiva än sina föregångare, dels installeras zonspjäll vilket möjliggör att man kan stänga av och reglera olika delar efter behov. Fläktarna är i drift dygnet runt då verksamheternas art kräver det, men det finns utrymmen i huset som kontor och omklädningsrum som inte behöver ventileras nattetid. Dessa delar kan då ventileras med reducerat flöde medan övriga huset ventileras.

Framtidens förlossningsrum driftsatt

Ett annat projekt som Ventilationskontroll precis har avslutat för Västfastigheter är på Östra sjukhuset. Där har man sedan slutet av 2017 byggt om flertalet förlossningsrum på barnkliniken och även varit med och byggt ett nytt modernt förlossningsrum. Rummet tas nu i drift och ska utvärderas. – Vi utför även diverse underhålls- och injusteringsjobb. Det kan vara allt från felsökningar, filterbyten, kontrollmätningar till att justera in luftflöden och byte av komponenter.

Även här ställs höga krav på flexibilitet, noggrannhet och lyhördhet. Det visar sig speciellt vid arbete inne på avdelningarna bland patienter och sjukvårdspersonal. – Sjukhusverksamheten går självklart alltid först. Jag blir imponerad av mina medarbetare när jag ser att de inte bara är duktiga på att utföra sin profession utan även visar prov på tålamod, flexibilitet och kompetens på det sociala och kommunikativa planet, säger René.

Västfastigheter är en mycket intressant och professionell beställare som naturligtvis ställer väldigt höga krav på sina entreprenörer. Det är kul och meningsfullt att arbeta med Västfastigheter då vi får vara med och göra samhällsnytta på riktigt.

Fler Nyheter

Novedo förvärvar Ventilationskontroll

Posted on Nov 16, 2021.

Ventilationskontroll – känt även under varumärket VK inneklimat – är en Göteborgsbaserad ventilationsföretagskoncern grundat 1980. I koncernen, med ca 100 medarbetare, ingår även de ventilationsrelaterade bolagen CX Ventilation, Krovent och Ekoion AB samt elföretaget RC El. Med förvärvet går de tidigare delägarna av Ventilationskontroll in som delägare i Novedo.


Ett hedersamt uppdrag med stor samhällsnytta

Posted on Apr 13, 2021.

Ju mer komplext ett projekt är desto roligare tycker teamet på Ventilationskontroll Aeolus AB att det är. Under 14 månader har de nu genomfört ett utmanande energiprojekt som totalentreprenör på Centralkliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg. En tuff miljö som är krävande på många sätt.


Ventilationskontroll 40år

Posted on Sep 30, 2020.

I år fyller Ventilationskontroll 40år och det hade vi egentligen tänkt att fira, men får p.g.a. omständigheterna sikta in oss på 2021 istället. Till firandet hade vi tänkt att förnya våran profil och uppgraderat våran logga till logo 2.0.


Sahlgrenska och Östra sjukhuset

Posted on Nov 19, 2018.

Sterila renrum, lab, forskning, förlossningsrum och vårdavdelningar är några av de utmanande miljöer som Ventilationskontroll arbetar i, och måste anpassa sig efter på sjukhusen i Göteborg som förvaltas av Västfastigheter.


Göteborg Landvetter Airport

Posted on Jun 12, 2018.

Friskare luft, bättre kyleffekt och lägre ljud. Det är några av effekterna efter att Ventilationskontroll bytt fläktsystemet på Göterborg Landvetter Airports säkerhetskontroll – och effekten håller i sig även under varma sommardagar.


Ventilation restaurang Zamenhof

Posted on May 15, 2018.

Den tolfte april var det premiär för restaurang Zamenhof på Esperantoplatsen – ett nytt spännande tillskott i Göteborgs restaurangvärld. I den 1200 kvm stora lokalen ryms tre restaurangkoncept med olika inriktning; The Silver Lining, Café Gazette och Mayday. Mottagandet har varit översvallande och göteborgarna uppskattar att det är ett stort ställe med flera kök som gör att alla i sällskapet kan hitta sin favorit.